Aba Altından Değnek Göstermek Deyimi ve Anlamı

Aba altından sopa göstermek

Aba Altından Değnek Göstermek Deyimi ve Anlamı – Sakin görünmekle birlikte gizliden gizliye muhatabını tehdit etmek

Aba altından değnek göstermek: Sakin, yumuşak görünmekle birlikte karşısındakini gizliden gizliye korkutmak.”Sakın onlara aba altından değnek göstermeye kalkma, yoksa kaçırırsın.”

Aba altından değnek göstermek – Aba altından sopa göstermek