Sözünün eri olmak Deyimi ve Anlamı

Benzer Deyimler

Sabır taşı Deyimi ve Anlamı Sabır taşı Deyimi ve Anlamı
Su gibi bilmek Deyimi ve Anlamı Su gibi bilmek Deyimi ve Anlamı
Su gibi gitmek Deyimi ve Anlamı Su gibi gitmek Deyimi ve Anlamı
Sermayeyi kediye yüklemek Deyimi ve Anlamı Sermayeyi kediye yüklemek Deyimi ve Anlamı
Ses seda çıkmamak Deyimi ve Anlamı Ses seda çıkmamak Deyimi ve Anlamı
Su yüzü görmemiş Deyimi ve Anlamı Su yüzü görmemiş Deyimi ve Anlamı
Sıkıntıya gelememek Deyimi ve Anlamı Sıkıntıya gelememek Deyimi ve Anlamı
Sipsivri kalmak Deyimi ve Anlamı Sipsivri kalmak Deyimi ve Anlamı
Süt liman olmak Deyimi ve Anlamı Süt liman olmak Deyimi ve Anlamı
Sağa sola bakmamak Deyimi ve Anlamı Sağa sola bakmamak Deyimi ve Anlamı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*